Živočišná výroba je zaměřena na chov dojnic s produkcí mléka, výkrm býků a dle možností jsou také prodávány březí jalovice. Stádo je tvořeno ze 70 % českým červenostrakatým plemenem, ze zbývajících 30 % plemenem holštýnským. Užitkovost v současné době dosahuje 24 l na dojnici a den.

Všechny krávy jsou soustředěny ve dvou stájích na farmě v Zeměticích, kde probíhá i odchov telat. Ta jsou následně přemisťována do odchoven mladého dobytka, které vznikly rekonstrukcí bývalých vazných stájí v Bukové a ve Pteníně. Na farmě v Bukové je chováno přes 300 jalovic, ostatní jalovice a výkrm býků se nachází ve Pteníně. Ke všem farmám navazují pastevní areály, které jsou přes sezónu využívány nejen pro většinu jalovic, ale i pro část dojených krav.

Průměrné stavy zvířat

Krávy 975
Vysokobřezí jalovice 131
Jalovice 611
Býci 503
Telata 568