Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic hospodaří v Plzeňském kraji, konkrétně v jihozápadním okraji okresu Plzeň-jih, částečně v okresech Klatovy a Domažlice. Podnik působí celkem v katastrech 14 obcí na výměře 2.100 ha, z toho je 450 ha trvalých luk a pastvin a 1.650 ha orné půdy. Hlavním úkolem rostlinné výroby je zajištění krmiv a steliv pro živočišnou výrobu. Z tržních plodin pěstujeme řepku a obiloviny, na části ploch obilovin provádíme smluvní výrobu osiv

Struktura osevního postupu

Pšenice ozimá 350 ha
Ječmen ozimý 100 ha
Pšenice jarní 60 ha
Ječmen jarní 50 ha
Oves 25 ha
Řepka ozimá 285 ha
Jetel a vojtěška 320 ha
Kukuřice silážní 420 ha

 

Přírodní podmínky

Charakteristika stanovištních podmínek – Merklín u Přeštic

 

Geografické charakteristiky

  • Zeměpisná poloha: z.š. 49º34´ a v.d. 13º12´
  • Nadmořská výška: 380 m. n. m. (v rámci podniku rozmezí 360 – 490 m. n. m.)

 

Teplotní a srážkové charakteristiky

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. IV.-IX. Rok
Průměrná teplota -2,1 -0,9 3,1 7,3 12,4 15,3 17,1 16,4 12,9 7,7 2,6 -0,8 13,6 7,6
Průměrné srážky 30 25 32 43 65 72 82 67 50 41 34 34 379 575

 

Fenologická pozorování

  • Počátek metání žita: 10. 5.
  • Počátek květu jabloně: 5. 5.

 

Geologické a půdní charakteristiky

  • Geologický útvar: hlubinné a žilné magmatity Alpinské
  • Matečná hornina: dvojslídné granity až granodiority, hrubozrnné dvojslídné granity až granodiority
  • Půdní typy: hnědé půdy nasycené a hnědé půdy nenasycené, illimerizované půdy na sprašových a polygenetických hlínách
  • Půdní druh: lehké půdy 

 

Zařazení podniku z hlediska rajonizace zemědělské výroby

  • Zemědělský výrobní typ: bramborářsko-ječný
  • Zemědělská výrobní oblast: obilnářská, podoblast 3-4