• řepkové semeno
  • krmnou pšenici
  • jatečný skot